ELEMENT - Blockquote - Dwight School Hanoi

"Mối quan hệ tương tác và hỗ trợ giữa các đồng nghiệp và giữa giáo viên với học sinh ở đây thật tuyệt vời. Trước đây, tôi chưa từng được làm việc với những giáo viên cởi mở và quan tâm đến đồng nghiệp như vậy."
Giáo viên Dwight School London

Chuyển đến đầu trang

Dwight School Hanoi

Dwight School Hanoi