MỘT ĐỘI NGŨ THÂN THIẾT

Học sinh thăng hoa nhờ năng lượng tích cực trong các hành lang tại Dwight School Hà Nội.

Học sinh phát triển một cảm giác ngạc nhiên và khám phá trong các studio học tập của chúng tôi phát triển trực tiếp từ cùng một cảm giác khám phá trong lãnh đạo của chúng tôi.

Lãnh đạo nhà trường có tác động rất lớn đến kết quả của học sinh!

Lãnh đạo nhà trường đặt ra văn hóa của nhà trường. Khi lãnh đạo cởi mở và sáng tạo, giảng viên cởi mở và sáng tạo muốn làm việc tại trường đó.

Chúng tôi ưu tiên thu hút và giữ chân những giáo viên giỏi nhất bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận do doanh nghiệp dẫn dắt để tuyển dụng và giữ chân.

Lãnh đạo là toàn cầu, một cách tự nhiên, và chúng tôi nắm lấy sự khác biệt đẹp đẽ trong văn hóa mà dân số trường học và lãnh đạo đa dạng mang lại.